0%

تور فرانسه

شروع قیمت از18905000 /برای هر نفر
4 شب و 5 روز دانلود پکیج

قیمت پرواز برای بزرگسال:

7,900,000

قیمت پرواز برای کودک:

6,900,000

هواپیمایی:

Turkish Airlines

HOTEL LE ROYAL

B.B / استاندارد
710 1,170 610 570
MERCURE PARIS OPERA LOUVRE

B.B / استاندارد
720 1,200 630 590
MERCURE PARIS LA DEFESE

B.B / استاندارد
730 1,220 640 590
ROYAL ELYSEES

B.B / استاندارد
740 1,240 650 600
ADAGIO PARIS TOUR EIFFEL

B.B / استاندارد
760 1,250 660 610
MERCURE PARIS LA DEFENSE

B.B / استاندارد
770 1,270 670 610
DE CASTIGLION

B.B / استاندارد
790 1,290 680 610
DU CARDAN HOTEL

B.B / استاندارد
800 1,300 690 630
SOFITEL LA DEFENSE

B.B / استاندارد
860 1,470 760 720
INTERCONTINENTAL MARCEAU

B.B / استاندارد
900 1,550 800 760
BEL AMI

B.B / استاندارد
1,020 1,800 930 890
LE TREMOILLE

B.B / استاندارد
1,170 2,100 1,080 1,040


تگ ها :

نظرات

نظر خود را اضافه کنید

Your email address will not be published. Required fields are marked *